Kommunism i Sverige

Kommunismen som rörelse i Sverige under 2000-talet

  • Annonser

Posts Tagged ‘gemenskap’

Kampen mot hemlöshet i Lund fortsätter

Posted by kommunismisverige på augusti 30, 2010

Väckelserörelse, Nykterhetsrörelse, Arbetarrörelse.

Folkrörelse.

Frälsis har betytt mycket för hemlösa i Lund. Nu har tyvärr lokalen varit oanvänd ett tag, vilket beror på att kåren i staden har haft stora ekonomiska problem. Till följd av alltför få medlemmar och till följd av att Frälsis förlorade en upphandling av härbärget Piletorp till konkurrerande Malmö Stadsmission.

Trots att Frälsis har gjort mycket positiva saker för hemlösa, så instämmer vi i grunden med vad Rolf Nilsson, ordf. för Föreningen Stockholms hemlösa säger: Det stora problemet är bristen på bostäder, folk behöver riktiga hem.

Inte desto mindre är lundaockupanternas väg ett steg i rätt riktning. Syftet är just att förmå kommunen att omvandla fastigheten till billiga hyresrätter. Alternativt skapa en ideell förening för hemlösa.

Oavsett vad, så gör husockupanterna något. Medan politikerna skiter i de hemlösa. Tomma hus är allas hus!

<strong>Från Konfliktportalen.se:</strong> kommunismisverige skriver <a href=’https://kommunismisverige.wordpress.com/2010/08/30/kampen-mot-hemloshet-i-lund-fortsatter/’>Kampen mot hemlöshet i Lund fortsätter</a>, L. O. K. Ejnermark skriver <a href=’http://ejnermark.blogspot.com/2010/08/bra-kritik-mot-borgerlig.html’>Bra kritik mot borgerlig skräckpropaganda</a>, Anders_S skriver <a href=’http://feedproxy.google.com/~r/Svensson/~3/kHhbOpY5-AY/’>Qvibergs andra bank klagar på att HQ Bank likvideras</a>, loaderrorready skriver <a href=’http://rodalund.wordpress.com/2010/08/30/kampen-om-lund-fortsatter/’>Kampen om Lund fortsätter</a>, Hans Norebrink skriver <a href=’http://feedproxy.google.com/~r/Svensson/~3/fPJQoZ45EGM/’>Suverän Vietnambok</a>, >> 907 skriver <a href=’http://907.tumblr.com/post/1037327293′>Valtider, klass och ännu ett röstkort</a><p>För mer vänsterbloggar besök http://www.konfliktportalen.se.</p&gt;

Annonser

Posted in Kommunism | Taggad: , , , , , , , , | 6 Comments »

Kollektivtrafik für alle!

Posted by kommunismisverige på april 6, 2010

För en avgiftsfri kollektivtrafik!

Till Kommunism i Sveriges stora glädje verkar det som om ett 100-tal anslagstavlor satts upp i busskurer runt om i Lund.

På små tavlor med nålar eller häftstift kan man sätta upp bussbiljetter som man som bussresenär använt och inte behöver längre. På så vis kan man dela med sig av sin restid. En del lundabor kan då få möjlighet att resa gratis.

Bra, eller hur? All kollektivtrafik bör vara gratis och betalas via skattesedeln snarare än genom orättvisa och dyra avgifter. Som planka.nu säger

Kollektivtrafiken ska vara gratis. Om den var helt skattefinansierad skulle det innebära att alla betalade progressivt efter sin egen betalkraft, och det skulle inte vara en platt skatt som nu.

..vi tycker att det ska betalas via skattesedeln så att det fördelas jämnt på inkomst.

De lappar som satts upp bredvid anslagstavlorna förklarar hur man går tillväga.

Lund har även tidigare uppmärksammat frågan om busspriser och behovet av gratis kollektivtrafik. Om detta informerar Lundabor mot nedskärningar och Progressive Photo.

Ytterligare två aspekter – bortsett ökad livskvalitet och ett mer jämlikt samhälle där alla kan röra sig obehindrat genom avgiftsfri kollektivtrafik – bör understrykas. Det finns en miljöaspekt. Som Johan Ehrenberg skriver:

Att få stöd för klimatpolitik genom att ropa på sänkt levnadsstandard är till exempel dömt att misslyckas. Vi måste i stället prata om ett bättre och rikare liv. Ett av de enklaste förslagen är att införa resefrihet.

Låt all kollektivtrafik bli fri i Sverige. Alla åker utan biljett på pendeltåg, bussar, spårvagnar, t-banor och så vidare.

Miljön vinner på att människor väljer tåg, buss eller spårbunden trafik snarare än bil.

Men det finns också en arbetsmiljöaspekt.  Som kamrat Kim Müller skriver

Min enkla lösning på denna arbetsmiljöfråga är att införa avgiftsfri kollektivtrafik, man slår flera flugor i samma smäll. Dels slipper man avgifterna (som bara blir högre och högre), dels slipper chaffisarna handskas med pengar, trafiken skulle också flyta bättre.

När chaffisarna slipper hantera pengar, så slipper man rån. Och när chaffisarna slipper hantera pengar, så slipper man hetsen av att ta betalt av resenärer. Det är bara att öppna alla dörrar och låta folk stiga på och stiga av som dom vill. Därmed behöver inte heller chaufförerna ”ta igen tid” som kan ha ”slösats bort” när resenärer letar efter pengar eller vill fylla på sina kort etc. Skönare för resenärerna, skönare för förarna, säkrare för alla.

När vi reser slagordet Kollektivtrafik für alle! så är det därför lika mycket för de duktiga och fantastiska chaufförerna inom kollektivtrafikens skull, som för resenärernas och allmänhetens skull. Alla vinner, bara dom snåla rika och svinaktiga politiker förlorar.

Avgiftsfri kollektivtrafik är med andra ord en så kallad ”win-win situation” :-).

För mer vänsterbloggar besök www.konfliktportalen.se.

<a href=”http://feedity.com/rss.aspx/…” title=”Subscribe to the RSS Feed”><img src=”rss-button.gif” align=”absmiddle” width=”68″ height=”25″ border=”0″ alt=”Subscribe RSS Feed” /></a>

http://feedity.com/rss.aspx/wordpress-com/UVNXWlVW

[Valid RSS]

Posted in Kommunism | Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments »

Socialistiska dagar i Lund: Bilder från stadsvandringen

Posted by kommunismisverige på december 1, 2009

När kommunismisverige var ute på gatorna 30 november så var åtminstone Antifascistiska boulevarden och Kvarter 165 kvar. Kanske är också resten av gatorna kvar?

Om den uppskattade stadsvandringen – då vi passade på att byta namn på några gator – har såväl Salka som Röda Lund skrivit.

Tack till Progressive Photo för de fina bilderna.

Bangatan - Antifascistiska Boulevarden

Bredgatan - Kvarter 165

Stora Södergatan - Upploppsstråket

Kiliansgatan - Wapitigatan

Den moderata stiftelsen fortsätter låta huset stå tomt..

Östra Vallgatan - Blekingegade

PS. Tack till alla som delade flygblad på botulfsplatsen tidigare under dagen. Kylan blev till en riktig kaderskolning! DS.

Posted in Kommunism | Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments »

Bostad först!

Posted by kommunismisverige på november 9, 2009

Glädjande nog har krafter inom universitetsvärlden, i synnerhet Socialhögskolan i Lund, valt att uppmärksamma problemet med förnedrande så kallade ”trappstegsboenden”. Alltså problemet med att soss ställer diktatoriska och grymma krav på hemlösa för att få tillgång till ”boende”. Redan språkbruket – ”boende” snarare än ”bostad” – avslöjar vad det handlar om. En disciplineringsstrategi som syftar till tukt och förmaning, precis som i det gamla Fattigsverige.

Forskarna, exempelvis professor Hans Swärd, bjöd in kommunrepresentanter från landets kommuner för att berätta om behovet av bostad direkt. 

I princip alla tillgänglig forskning, främst framarbetad i USA, visar att såväl hemlöshet som missbruk bekämpas bäst genom att redan från början erbjuda hemlösa s.k. förstahandskontrakt. Alltså en alldeles egen lägenhet som man styr över själv, precis som vilken annan hyregäst som helst.  Så skriver till exempel hemlöshetsforskarna Iain Atherton och Carol McNaughton Nicholls i sitt abstract till en uppsats de skrivit, att

Housing First approaches explicitly incorporate secure tenures as an intrinsic part of support packages for homeless people who have mental health and substance misuse problems. We contend that the evidence from the growing body of research in North America makes a compelling argument for the explicit incorporation of housing at an early stage as an effective means of addressing homelessness. The North American studies suggest that even those who might be considered most difficult to house can, with help, successfully maintain their own tenancies. Evidence suggests no deleterious effects on mental health or increased drug misuse and indeed, possibly some benefits. Economic analysis also demonstrates advantages, the cost of providing support to people in Housing First programmes being considerablyless than if they were to remain homeless.

Detta är någonting som lundaforskaren Marcus Knutagård också lyfter fram i sin i våras utgivna avhandling,

Det är också angeläget att studera hur en alternativ organisering skulle se ut och i vilken mån en förändring är möjlig. Jag avser här den s.k. bostad först-modellen, där vanliga hyreslägenheter skulle kunna användas istället för särskilda boenden för specifika kategorier. En sådan modell skulle i så fall främst inrikta resurserna mot att utveckla stödinsatser. På så vis skulle det kanske vara möjligt att förändra och i mindre utsträckning förvara, försvara och förvalta.

Malin Kling, journalist vid tidningen Faktum (en tidning för hemlösa i Göteborg), uttrycker även hon saken på ett bra sätt när hon säger,

Problemet är bland annat att folk inte tar till sig den forskning  som finns. Det finns jättemycket forskning om det här. Den visar, precis som Marcus var inne på förut, att de här trappstegsmodellerna är rätt värdelösa. Det handlar någonstans om att folk måste få välja själva lite grann. Man måste ha lite makt i sitt liv även om man har blivit bostadslös och hamnat fel på en massa sätt. Det vi har sett är att de här människorna ganska ofta behandlas som fattighjon.
De får ta det som bjuds, eller så får de ingenting. Man villkorar boende.
Vi har ändå kommit överens i Sverige om att alla har vissa grundläggande
rättigheter, och de är inte villkorade.
Jag kan inte tala för hela Sverige, men i Göteborg är det så att går du till  socialtjänsten och är i aktivt missbruk säger de: Nu får du sluta supa, annars kan vi inte hjälpa dig med bostad. Så kan vi inte ha det. Folk måste faktiskt få bo även om de är fulla. Återigen: Det funkar inte att börja i den änden.  Man kan inte heller hålla på med de här märkliga boendeformerna. Vi har ju haft ett trappstegsboende i Göteborg i 15–20 år som precis har skrotats på grund av att det var så oerhört värdelöst att det aldrig funkade. Det var i stort  sett ingen som tog sig från början av trappan och gick ut i andra änden och hade ett förstahandskontrakt. Det funkar inte.
Snälla, sluta med trappstegsmodeller!

Även undertecknad – kommunismisverige – har skrivit en mindre uppsats i ämnet, Slav under soss.

Avslutningsvis är det naturligtvis även en fråga om människosyn:

Hur hjälps en aktivt missbrukande hemlös av att sakna tak över huvudet? På vilket sätt skulle ännu hårdare vardag som än den reda hårda vardagen som både hemlös och missbrukare hjälpa folk ut ur missbruk? Har inte alla – oavsett situation – rätt till tak över huvudet?

Posted in Kommunism | Taggad: , , , , | 5 Comments »

Intressanta partiprogram

Posted by kommunismisverige på november 8, 2009

På socialism.nu finns en nystartad tråd om kommunismen uttryckt genom teori, genom partiprogram.

Jag har för mig att spartakisterna har nämnt att den stora faran för arbetarrörelse och kommunism idag inte är ”ultravänsterism” utan snarare socialdemokrati och liberalism. Jag tycker nog att det är en korrekt analys. Vänstergrupper engagerar sig för att ”försvara” antikommunister i Vitryssland, som det fullständigt liberala och pro-imperialistiska Vitryska ”kommuniternas” parti – PKB. Eller så försvarar man krafter som liknar moderna versioner av Solidarnosc,  grupper som är både pro-USA och pro-EU.

Detta är antagligen resultatet av den anti-kommunistiska propaganda som förstärktes betydligt genom sammanbrottet för Sovjetunionen och de Östeuropeiska staterna 1989-92. Den impregnerar även det som kallas den politiska vänstern, de progressiva. Nederlaget för i synnerhet Sovjetunionen innebar ett trefaldigt nederlag för kommunisterna och arbetarrörelsen i världen:

1. Materiellt. Välfärden har nedmonterats i de välfärdskapitalistiska staterna. ”Hotet” från Sovjetunionen med alleirade stater har upphört: Den historiska klasskompromissen är för kapitalistklassen inte längre nödvändig. Oförblomerade nedskärningar i hela Europa och Väst.

2. Militärt. Det stöd som upprorskrafter emellanåt – med många begränsningar, men ändå – kunde åtnjuta från Sovjetunionen har upphört.

3. Ideologiskt. Den liberala vänstern trodde på mantrat ”Nu har den falska socialismen dött, nu kan den riktiga socialismen äntligen växa fram!”. När restaurationistiska kuppmakare försökte gripa makten i Sovjetunionen i augusti 1991, såg dessa liberaler denna handling som fruktansvärd och förkastlig. Hellre oförblommerad och oreglerad kapitalism enligt Jeltsins och västvärldens recept. Resultatet känner vi till idag: Kommunismen som tankegods är fullständigt tillbakatryckt. Vänsterliberalerna hade fel, det blev inte ”riktig socialism” som ersatte stalinismen i folks huvuden, utan snarare uppgivenhet och ideologisk offensiv från högern.

Hursomhelst: Läs!

Posted in Kommunism | Taggad: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d bloggare gillar detta: